เสื้อ

เสื้อ

เสื้อ หมายถึง สิ่งที่ใช้ด้วยกับกางเกง และเครื่องสวมกายอื่นๆ เสื้อ ในความหมายของไทยหมายถึงเครื่องสวมกายท่อนบน เดิมมีเฉพาะชนิดที่ทำมาจากไยสังเคราะห์ กึ่งสังเคราะห์ และวัสดุจากธรรมชาติ

เสื้อ

ปัจจุบันส่วนใหญ่ ใช้เรียก เสื้อยืด ว่าทีเชิร์ท ส่วนเสื้อเชิ้ต คนไทยเราจะหมายถึงเสื้อคอปกมีสาบเสื้อผ้าเรียบ ชนิดไม่ยืด เสื้อผ้าอาภรณ์ ในสมัยโบราณก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เสื้อจะมีใช้เฉพาะคนชั้นสูงและคนเมืองหนาวเท่านั้น เสื้อเป็นที่นิยมใส่กันเป็นปกติได้เมื่อไม่นานมานี้สำหรับประเทศไทย เมื่อพระปิยมหาราชแห่งชาติสยาม หรือรัชกาลที่5แฟ่งราชวงศ์จักรี ทรงมีดำริเห็นว่า มีประโยชน์ หากมีวัฒนธรรมการพบปะกันแบบใส่เสื้อ และเข้าเฝ้า

ทางราชการ
 • เสื้อกะลาสี
 • เสื้อครุย
 • เสื้อสามารถ
 • สื้อเกราะ
 • เสื้อราชปะแตน
ทางสามัญชนทั่วไป
 • เสื้อม่อฮ่อม
 • เสื้อยืด
 • เสื้อโค้ท
 • เสื้อกั๊ก
 • เสื้อโปโล
 • เสื้อทูนิค

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,659,507